Logo home

SEPA voorwaarden

SEPA-incasso en iDEAL zijn beide betaalmethoden die veel gebruikt worden in Nederland, maar ze werken op een verschillende manier.

SEPA-incasso is een betaalmethode waarbij de betaling wordt geïnitieerd door de partij die geld ontvangt en waarbij de betaler toestemming geeft voor het incasseren van het bedrag. Dit kan bijvoorbeeld een abonnement zijn waarbij het bedrag maandelijks wordt afgeschreven van de bankrekening van de klant. De betaler geeft hiervoor een doorlopende machtiging af aan de begunstigde om het bedrag te incasseren. Het SEPA-incasso systeem wordt gebruikt voor betalingen binnen de Europese Unie.

iDEAL is een betaalmethode waarbij de betaling wordt geïnitieerd door de betaler. De betaler selecteert bij het afrekenen de optie iDEAL en kiest vervolgens zijn bank. De betaling wordt dan direct via de beveiligde omgeving van de bank afgehandeld. iDEAL is alleen beschikbaar voor betalingen in Nederland en wordt veel gebruikt bij online aankopen.

In het kort komt het verschil dus neer op wie de betaling initieert en wie toestemming geeft voor de betaling. Bij SEPA-incasso is dit de begunstigde en bij iDEAL is dit de betaler.

SEPA-incasso en iDEAL zijn beide betaalmethoden die veel gebruikt worden in Nederland, maar ze werken op een verschillende manier.

Voorwaarden SEPA-incasso inclusief annuleringsbeleid voor terugkerende betalingen:

  1. Door gebruik te maken van de betaalmethode SEPA incasso op de website van www.vriendenvanfrion.nl gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid van de terugkerende betalingen.

  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat op de incassodatum.

  3. De klant heeft het recht om een terugkerende betaling via SEPA incasso binnen 8 weken na de incassodatum te storneren. Dit kan via de bank of via de website van de bank.

  4. Indien de klant een terugkerende betaling annuleert, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat er op een andere manier wordt betaald.

  5. Indien de klant een terugkerende betaling annuleert, blijft het verschuldigde bedrag wel openstaan bij Vrienden van Frion.

  6. Vrienden van Frion behoudt zich het recht voor om bij een mislukte incasso extra kosten in rekening te brengen bij de klant.

  7. Bij een niet tijdige betaling is de klant in verzuim en is Vrienden van Frion gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen.

  8. Vrienden van Frion behoudt zich het recht voor om de SEPA incasso-betalingsoptie te weigeren of te beperken voor klanten die niet voldoen aan de voorwaarden.